Състояния и заболявания

Имунни дефекти

Синоними: имунодефицитни синдроми, имунопатии

Лечение

  • Етиологично: например костно-мозъчна трансплантация при SCID, генна терапия при SCID с недоимък на аденозиндезаминаза; тимусна трансплантация при синдрома на Di George, отстраняване на причините при вторични (придобити) имунодефицитни състояния.
  • Симптоматично:
    • Профилактика на инфекциите
    • Антимикробна химиотерапия при инфекции
    • При синдром на дефицит на антитела се внасят гама-глобулини (имуноглобулини), а при наличието на показания, евентуално специфични противовирусни хиперимунни препарати. При продължително заместително лечение венозният внос на поливалентни lgG-препарати (200 - 300 mg/kg т.т. на всеки 4 седмици) е за предпочитане пред мускулната апликация. При дефицит на IgA нуждата от имуноглобулини трябва да бъде преценявана особено стриктно, тъй като съществува опасност от анафилактични реакции. Предварително трябва да бъде проведен тест за определяне на анти-IgА-авто-Ат и по възможност да бъдат използвани само несъдържащи IgA , lgG-препарати.
    • Включване на цитокини в рамките на контролирани студии

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари