Състояния и заболявания

Идиопатична тромбоцитопенична пурпура

Съдържание

Характерни особености:

  • Изолирана тромбоцитопения без видима причина (т.е. това е диагноза по "изключение")
  • Скъсен живот на тромбоцитите (тромбоцити, маркирани с 51Сг) - често до часове
  • Автоимунна генеза: доказване на свободни и асоциирани с тромбоцитите IgG - антитела в 80% от случаите. Тези авто-антитела са насочени срещу циркулиращите тромбоцити и техните клетки-предшественици в костния мозък.
  • Реактивно повишена мегакариоцитопоеза в костния мозък
  • Незначително увеличената слезка е основният орган, в който се образуват авто-антитела и се разрушават тромбоцитите (РЕС)

Съществуват две форми на протичане:

  • Остра: предимно у деца, отношението момчета:момичета е 1:1. Обикновено заболяването се предшества от дихателни и чревни вирусни инфекции ( 1 - 3 седмици преди това)
  • Хронична (М. Werlhon): предимно при възрастни, отношението мъже:жени е 3:1

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!