Състояния и заболявания

Идиопатична тромбоцитопенична пурпура

Лечение

 • Да се изчака, докато тромбоцитите са над 30 000/mcl и липсват кръвоизливи. Острата форма показва своеобразен клиничен ход със склонност към самоограничаване и често не се нуждае от лечение.
 • Кортикостероиди: Индикации: хронична идиопатична тромбоцитопенична пурпура с тромбоцити под 30 000/mcl и/или кръвотечения. Ефективността на стероидите при остра постинфекциозна ИТП не е потвърдена. Дозировка: например Prednison; първоначално 2 mg/kg телесна маса, след настъпването на ремисия се провежда продължително лечение с намаляваща доза за срок от 2-3 месеца.
 • Имуноглобулини: средство на избор у пациенти с повишен риск от кръвотечения. Действие: включва временна блокада на РЕС, ефективна при остра и хронична форма на болестта. Дозировка: 400 mg/kg телесна маса за 5 дни i. v.
 • Вариант на имуноглобулиновата терапия е вносът на Anti-D при Rh-положителни пациенти
 • Спленектомия: Индикации: хронична ИТП, която най-малко от 6 месеца е лекувана безуспешно. В 80% от случаите настъпва подобрение на клиничната картина. Преди това с маркирани с 51Сг тромбоцити трябва да се определи мястото, на което се осъществява тромбоцитното разграждане. При преобладаващо разрушаване в слезката успехът на спленектомията е голям (90%). Предоперативно броят на тромбоцитите трябва да бъде повишен посредством даване на кортикостероиди и интравенозен внос на високи дози имуноглобулини. Усложнения след спленектомия: вижте статията "Слезка"
 • Ultima ratio (последно средство): Имуносупресори
 • Симптоматично: тромбоцитните трансфузии се избягват по две причини:
  • Авто-антитела скъсяват живота и на пренесените тромбоцити.
  • Повторните трансфузии водят до образуването на изо-антитела срещу тромбоцитите.

Прогноза

Прогнозата на острата форма при децата е много добра: в 90% след 2 - 6 седмици настъпва спонтанна ремисия.

При хроничната форма у възрастни прогнозата също е относително благоприятна. Смъртността е 4%, като най-честата причина за нея са вътремозъчните кръвоизливи.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари