Състояния и заболявания

Идиопатична тромбоцитопенична пурпура

Съдържание

  1. Идиопатична тромбоцитопенична пурпура
  2. Клинична картина, диференциална диагноза и диагноза
  3. Лечение и прогноза

Клинична картина

До хеморагични прояви (например петехии, епистаксис, менорагии) се стига едва при спадане броя на функционално годните тромбоцити под 30 000/mcl. Увеличените лимфни възли и спленомегалията не се отнасят към симптомите на идиопатична тромбоцитопенична пурпура, а говорят срещу такава диагноза!

Диференциална диагноза

  • Вторична имунна тромбоцитопения, например при системен лупус или малигнени лимфоми
  • Медикаментозно индуцирани имунни тромбоцитопении (да се снеме лекарствена анамнеза!)
  • Синдром на Evans: съчетание на автоимунна хемолитична анемия с имунна тромбоцитопения

Диагноза

  • Изключване на тромбоцитопения с друга генеза!
  • Времето на тромбоцитния живот е силно скъсено
  • Костно-мозъчна цитология и биопсия: повишена мегакариоцитопоеза
  • Доказване на асоциирани с тромбоцитите IgG и свободно циркулиращи авто-антитела срещу тромбоцитите - те не са специфични, a ce срещат и при други заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари