Състояния и заболявания

Грип

Синоними: Испанска болест, инфлуенца
На латински език: Grippus
На английски език: Influenza

Въведение

Грип или Инфлуенца (познат в миналото като Испанска болест) е остро инфекциозно заболяване, представляващо една от най- контагиозните инфекции. Причинява се от Influenza virus type А, Influenza virus type B и Influenza virus type C. Характеризира се с рязко изразена интоксикация - висока температура, главоболие, силни мускулни болки и катарално възпаление на горните дихателни пътища. Разпространява се циклично, във вид на епидемии, които е възможно периодично да прерастнат в пандемии. Високата му контагиозност се обуславя от краткия инкубационен период, въздушно-капковия механизъм на предаване и високата възприемчивост сред хората. Статистическите данни показват, че броят на заболяванията от грип превишава неколкократно броя на всички останали инфекции, взети заедно. По време на пандемии може да се поразят от 30 до 50% от населението на Земята. Грипът има здравно и медико-социално значение. Това се обуславя от широкото разпространение, тежкото протичане в детската и старческата възраст, високия процент на смъртност, парализиране на цялата дейност на обществото и от огромния брой икономически щети, които нанася. Грипен вирус тип А е най-широко разпространен и най-опасен, тъй като води до по-сериозни форми на заболяването и епидемии. Грипен вирус тип В засяга най-вече хора, предизвиква сравнително по-леки форми на заболяване и не води до пандемии - предизвиква само по-малки епидемични взривове и ограничени епидемии. Грипен вирус тип С е по-слабо проучен. Той причинява заболявания само при човека (най-вече при деца), като обикновено заболяването протича по-леко.

На вашето внимание

Източник(ци):

Уикипедия

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Международна класификация на болестите - 10-та ревизия (МКБ-10)