Изследвания и процедури

Изследване на уринния седимент

На английски език: urine sediment analysis

Интерпретация на резултатите

Левкоцити

При откриване на повече от 5 левкоцита на зрително поле се препоръчва изброяване на клетъчните елементи на седимента в камера. Посочените стойности са по-ниски от най-често използваните горни граници на референтния обхват. Те са подбрани така, че да не може да бъде пропусната налична левкоцитурия. Надеждна преценка се получава при изброяване в камера, при което се повишава възможността да бъде отговорен въпросът има ли левкоцитурия.

Еритроцити

При откриване на повече от 2 еритроцита на зрително поле също се препоръчва камерно изброяване. Посочените стойности са по-ниски от най-често използваните горни граници на референтния обхват. Те са подбрани така, че да не може да бъде пропусната налична еритроцитурия. Надеждна преценка се получава при изброяване в камера, при което се повишава възможността да бъде отговорен въпросът има ли еритроцитурия.

Кръгли клетки

Произхождат от бъбречните тубули и пикочните пътища. С помощта на микроскоп не е възможно да бъде изяснен техният произход.

Плоски епителни клетки

Произхождат от влагалището, препициума или предната част на уретрата. Те са съществен показател, че урината от средната порция е замърсена.

Трихомонади

Могат да бъдат различени само в съвсем прясна, още топла урина по собствените им движения.

Дрожди

Нямат диагностична стойност.

Сперматозоиди

Нямат диагностична стойност.

Кристали

Имат ограничена стойност при диагностиката на бъбречнокаменната болест.

Цилиндри

Представляват отливки от тубулите и събирателните каналчета. Различават се:

 • Хиалинни цилиндри. Броят им в седимента, който нормално е малък, нараства при:
  • протеинурия;
  • олигурия.
 • Еритроцитни цилиндри има при:
  • гломерулонефрити;
  • наранявания на бъбречната тъкан;
  • тежко физическо натоварване;
  • предозиране на антикоагуланти;
  • хеморагични диатези.
 • Левкоцитни цилиндри има при:
  • пиелонефрити;
  • гломерулонефрити.
 • Епителни цилиндри има при:
  • остра бъбречна недостатъчност;
  • пиелонефрити;
  • гломерулонефрити.
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!