Изследвания и процедури

Изследване на уринния седимент

На английски език: urine sediment analysis

Принцип на изследването

Веднага след получаването на урината се проверява нейното рН и при нужда стойностите му се коригират.

Центрофугират се 10 ml от урината и надстоящата течност се отлива.

Капка от ресуспендирания седимент се нанася върху предметно стъкло и се покрива с покривно стъкло.

Препаратът се оглежда под микроскоп първоначално при увеличение 100 пъти.

Грижливата преценка на находката се осигурява чрез изследване при увеличение 300 пъти.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!