Изследвания и процедури

Визуална преценка на урината

Външният вид на урината рядко се използва в хода на диагностичния процес. В отделни случаи обаче бързата преценка на вида на урината може да предостави полезни насоки за изясняването на клиничните симптоми. Понякога при лекаря се явяват болни, които са уплашени от променения външен вид на урината им. Трябва да се разбере дали се отнася за безвредна странична находка, например в резултат от приложението на някакъв медикамент, или за изява на патологичен процес. Често внимателният оглед на урината е достатъчен да реши проблема и по този начин да спести провеждането на трудоемки лабораторни изследвания. Тези са основанията да не се забравя макроскопският оглед на урината, поне доколкото той не е свързан с никакви разходи. На таблицата по-долу са представени данни относно измененията във външния вид на урината и възможните причини за тяхната поява.

Външен вид на урината

Цвят Причина
Светло до златистожълто нормална находка
Безцветна до бледожълто

полиурия вследствие на полидипсия или намалена секреция на АДХ, бъбречна недостатъчност, осмотична диуреза, медикаментозна диуреза

Лимоненожълто приемане на растителни слабителни средства, рН над 7,0, акрифлавини
Оранжевочервеникава олигурия вследствие на олигодипсия, екстраренална загуба на течности, бъбречна недостатъчност; приемане ва пиразолонови производни (аминофеназон, фенилбутазон, кетазон, вофапирин), каротини
Червена еритроцити, хемоглобин, миоглобин, лекарствени средства, порфирини (в прясна урина - виненочервена оцветка), анилинови бои, червено цвекло (в храната)
Кафява до тъмнокафява с оцветена пяна билирубин, порфирини (след продължително престояване на урината)
Тъмнокафява до чернокафява метхемоглобин, фенолови производни (например фенацетин, салицилати), меланин, алкаптон, пирокатехол, катрани
Зеленикава биливердин, метиленово синьо, гваяколови производни
Мътна протеинурия, отделяне на неорганични соли в голямо количество, растеж на бактерии след продължително престояване
Млечна (със значителни мътнини) липиди, много масивна левкоцитурия, пиурия
Наличие на нубекули нормална находка (гликопротеини на Там-Хорсфал, които и при нормална концентрация могат да преципитират до малки парцалчета и "облачета")

 

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!