Изследвания и процедури

Алфааминокиселинен азот

Съдържание

Показания за изследване на алфааминокиселинен азот

  • Вродени нарушения на обмяната на аминокиселините
  • Нарушена обмяна на аминокиселините в резултат на дефекти в други обменни пътища или придобити заболявания

Биологичен материал: серум, спонтанно отделена урина, 24-часова сборна урина (диуреза)

Съхраняване на биологичния материал: при 2-8 °С до 7 дни

Насочващи симптоми за наличието на тези показания при деца

  • Дистрофия с неизяснена генеза
  • Хепатомегалия
  • Неврологични симптоми с неизяснена генеза
  • Катаракта, луксация на лещата
  • Нарушения в строежа на скелета
  • Бъбречни нарушения

Принцип на изследването: алфааминокиселините при свързването си с 2,4-динитро-1-флуорбензол образуват динитрофениламинокиселини, чиято жълта оцветка се определя фотометрично

Подготовка за изследване: Един ден преди и по време на изследването се осигурява хранене с нормално белтъчно съдържание

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!