Изследвания и процедури

Алфааминокиселинен азот

Съдържание

Показания за изследване на алфааминокиселинен азот

  • Вродени нарушения на обмяната на аминокиселините
  • Нарушена обмяна на аминокиселините в резултат на дефекти в други обменни пътища или придобити заболявания

Биологичен материал: серум, спонтанно отделена урина, 24-часова сборна урина (диуреза)

Съхраняване на биологичния материал: при 2-8 °С до 7 дни

Насочващи симптоми за наличието на тези показания при деца

  • Дистрофия с неизяснена генеза
  • Хепатомегалия
  • Неврологични симптоми с неизяснена генеза
  • Катаракта, луксация на лещата
  • Нарушения в строежа на скелета
  • Бъбречни нарушения

Принцип на изследването: алфааминокиселините при свързването си с 2,4-динитро-1-флуорбензол образуват динитрофениламинокиселини, чиято жълта оцветка се определя фотометрично

Подготовка за изследване: Един ден преди и по време на изследването се осигурява хранене с нормално белтъчно съдържание

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари