Изследвания и процедури

Албумин в урината (албуминурия)

На английски език: albuminuria

Съдържание

Показания за търсене на албумин в урината (албуминурия)

Преценка на селективността на дадена протеинурия.

Биологичен материал

24-часова сборна урина.

Принцип на изследването

Определянето се осъществява или чрез свързване на багрило (бромкрезолово зелено, бромкрезолово червено), или имунологично при използване на нефелометрия или турбидиметрия.

N.B. Предпоставка за провеждане на това изследване е установяването на положителна проба за белтък в урината.

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!