Изследвания и процедури

Албумин в урината (албуминурия)

На английски език: albuminuria

Съдържание

  1. Албумин в урината (албуминурия)
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Референтни граници

Методът не е стандартизиран. Референтни стойности трябва да се изискват от лабораторията, която ще извърши изследването.

Интерпретация на резултатите

Селективна протеинурия

Отделеното количество белтък с урината в 90% или повече се състои от албумин (и трансферин).

Неселективна протеинурия

Делът на албумина в урината съответства на този в кръвната плазма; електрофореграмата на белтъците в урината е подобна на тази на плазмата (серума).

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!