Изследвания и процедури

Водороден йон в урината

Съдържание

Показания за определяне на водородните йони в урината

  • Балансови проучвания при лечение на ацидози
  • Изследване на тубулната функция
  • Нарушена секреция на минералокортикоиди

Стойността на рН на урината може да се колебае между 4,5 и 8,0. При ацидоза от тубулите се секретират повече водородни йони, които се обменят срещу натриеви йони до достигане на минималната стойност от рН 4,5. Колко Н+ ще бъдат отделени до достигане на тази стойност на рН и по този начин какво количество Н+ могат да бъдат елиминирани от организма, зависи от капацитета на буферната система на урината. Отделя се Н2РО4¯ ¯ вместо НРО4¯. C тази възможност освен изява на буферно действие се и "пести" отделянето на катиони. При ацидоза изграждането на NH4+ тубулните клетки от глутамин рязко се повишава (до около 500 mmol/d). При това от NH3 се образува NH4+, в резултат на което също се поемат Н+. От една страна, се осъществява отново буфериращо действие, а от друга, се пестят катиони. Титруема киселинност на урината е название, с което се означават не само водородните йони, прикрепени към фосфати, но и малкото количество водородни йони, отделяни с други слаби киселини. Цялото количество Н+, отделено с урината за единица време, се определя от сбора на титруемата киселинност и отделените амониеви йони.

Биологичен материал

  • 24-часова сборна урина. Предварително в съда се поставят 5 ml тимолов разтвор (100 g тимол в 1 l изопропанол) за потискане на бактериалния растеж.

Принцип на изследването

  • Титруема киселинност: урината се титрира с натриева основа до рН 7,7. Изследването се влияе от концентрацията на калция в урината, както и от съдържащите се в нея амониеви йони.
    • Покачване на концентрацията на Са++ с 0,5 mmol/l води до покачване на титруемата киселинност с 0,4 mmol/l.
    • 100 mmol/l NH4+/l водят до повишаване на титруемата киселинност с 3,5 mmol/l.
  • Отделяне на NH4+

На вашето внимание

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари