Изследвания и процедури

Водороден йон в урината

Съдържание

  1. Водороден йон в урината
  2. Референтни стойности и интерпретация на резултатите

Референтни стойности

  • Титруема киселинност: 10 - 40 mmol/d
  • Отделяне на NH4+: 20 - 60 mmol/d

Интерпретация на резултатите

Увеличено отделяне на Н+ с урината се установява при:

  • Ацидози (освен при ацидоза, свързана с нарушена тубулна функция)
  • Продължително гладуване
  • Хипералдостеронизъм (повишава се секрецията на NH4+, понижава се стойността на титруемата киселинност)

Нормално или намалено отделяне на Н+ в урината се установява при:

  • Нарушена тубулна функция (дори и след обременяване на организма с Н+, например при даване на NH4+, не настъпва повишено отделяне на Н+.
  • Алкалоза
  • Хипоалдостеронизъм

На вашето внимание

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари