Бременност и родителство

Хемороиди по време на бременност

Въведение

При жените хемороидите се проявяват или се изострят основно по време на бременността и раждането. Според статистиката при нераждалите жени хемороидите се срещат 5 пъти по-рядко, отколкото при раждалите.

При това важна роля играе и възрастовият критерий: при бременност на 30-годишна възраст заболяването се среща 3 пъти по-често, отколкото при бременност на 20 години.

Бременността, при все че не се явява основен патогенен фактор за хемороидите, често ги предизвиква и усложнява тяхното клинично развитие. От друга страна, хемороидите при бременните често усложняват протичането на раждането и следродилния период. За да се избегне нежелано изостряне на заболяването за в бъдеще, много важно е навременното му диагностициране. При всички бременни жени при първия преглед в женската консултация е нужно мануално изследване на правото черво и по показания в началните стадии на бременността се препоръчва ректоскопия за установяване както на безсимптомни хемороиди, така и на други възможни заболявания на правото черво и аналния канал. Лекарят от женската консултация, установил хемороиди у бременната, трябва да се консултира с проктолог предвид изработване обща тактика на поведение по отношение на конкретната жена. Възникването на хемороиди по време на бременността при жените е доста често явление, но честотата на консултиране с лекар е много по-ниска, отколкото при мъжете. Основните причини са следните. Някои представителки на нежния пол знаят за съществуването на това заболяване, но смятат, че появата му е неизбежна по време на бременността или след раждането и затова не му придават особено значение. Други погрешно смесват появата на хемороиди със симптомите на протичането на самата бременност.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!