Бременност и родителство

Урогенитални проблеми

Урогениталният тракт – влагалище, уретра, пикочен мехур и долната една трета на пикочните тръби, имат еднакъв ембрионален произход и се развиват от урогениталния синус.

Еднаквият ембрионален произход на структурите на урогениталния тракт обяснява наличието на рецептори към естрогените, прогестерона и андрогените практически във всичките му структури – мускулите, слузестата обвивка, кръвоносно-съдовата мрежа на влагалището, пикочния мехур и уретрата, както и мускулите и свързващия апарат на малкия таз. Обаче плътността на рецепторите към естрогените, прогестерона и андрогените в структурите на урогениталния тракт е значително по-ниска, отколкото в ендометриума.

Стареенето на урогениталния тракт се развива в две посоки:

  1. Преобладаващо развитие на атрофичен вагинит.
  2. Преобладаващо развитие на атрофичен цистоуретрит с явления на нарушаване контрола на уриноотделянето или липса на такъв.

Определянето симптомите поотделно на атрофичния вагинит и цистоуретрита има условен характер, тъй като в болшинството от случаите те вървят в съчетание.

Урогениталните разстройства, по време на появата на основните им клинични прояви, се отнасят към средновременните. Изолираното развитие на урогениталните разстройства се среща само в 24.9% от случаите. При 75.1% от болните съществува съчетаване с климаксен синдром, дислипопротеинемия и намаляване плътността на костната тъкан. Съчетаното развитие на урогениталните разстройства с други климаксни нарушения, определя тактиката на заместителната хормонотерапия (ЗХТ, вж. препарати за ЗХТ).

Автор: Хапче

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари