Бременност и родителство

Ювенилни маточни кръвотечения

Една от най-честите форми на нарушение функциите на репродуктивната система в периода на полово съзряване се явяват ювенилните маточни кръвотечения (ЮМК). Те често водят до последващи трайни нарушения на менструалната и генеративна функция, както и до хормонално обусловени заболявания.

Ювенилните маточни кръвотечения представляват 20 – 30 % от всички гинекологични заболявания при децата. ЮМК могат да бъдат съпроводени с вторична постхеморагична анемия, с нарушения в кръвосъсирващата и антикръвосъсирващата системи и затова в практическо отношение е важно откриването на причините за маточното кръвотечение и предотвратяването на негов последващ рецидив.

Автор: Хапче
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!