Бременност и родителство

Ювенилни маточни кръвотечения

Една от най-честите форми на нарушение функциите на репродуктивната система в периода на полово съзряване се явяват ювенилните маточни кръвотечения (ЮМК). Те често водят до последващи трайни нарушения на менструалната и генеративна функция, както и до хормонално обусловени заболявания.

Ювенилните маточни кръвотечения представляват 20 – 30 % от всички гинекологични заболявания при децата. ЮМК могат да бъдат съпроводени с вторична постхеморагична анемия, с нарушения в кръвосъсирващата и антикръвосъсирващата системи и затова в практическо отношение е важно откриването на причините за маточното кръвотечение и предотвратяването на негов последващ рецидив.

Автор: Хапче

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари