Бременност и родителство

Популярно за резус-конфликта

Резус-конфликт. Закономерности при унаследяването на кръвната група и резус-фактора

Общи принципи при унаследяването на признаци

Казано най-опростено, всеки признак в организма (цвят на косата, цвят на очите, кръвна група, резус-фактор) се кодира от два гена. Реално броят на гените, определящи един признак, е значително по-голям. По всеки признак детето получава единия ген от майката, а другия ген от бащата.

В генетиката различават доминантни и рецесивни гени. Доминантният ген се означава с главна буква от латинската азбука и в негово присъствие рецесивният ген, като правило, не проявява своето свойство. Рецесивният ген се означава с малка буква от латинската азбука. Ако по някакъв признак организмът съдържа два еднакви гена (два рецесивни или два доминантни), то той се нарича хомозиготен по дадения признак. Ако организмът съдържа един доминантен и един рецесивен ген, то той се нарича хетерозиготен по дадения признак и при това се проявяват свойствата на признака, които са кодирани от доминантния ген.

Например:

А - доминантен ген, определящ кафявия цвят на очите

а – рецесивен ген,определящ синия цвят на очите

възможни варианти на генотипа:

АА - хомозигота, кафяви очи

Аа - хетерозигота, кафяви очи

aа - хомозигота, сини очи

Пример 1:

жена АА - хомозигота, кафяви очи, и двата гена са доминантни

мъж аа - хомозигота, сини очи, и двата гена са рецесивни

При образуването на половите клетки (яйцеклетката и сперматозоида) във всяка полова клетка (гамета) отива по един ген, т.е. в дадения случай женският организъм образува две гамети, съдържащи по един доминантен ген, а мъжкият организъм - две гамети, съдържащи по един рецесивен ген. При сливането на половите клетки зародишът получава по дадения признак един майчин и един бащин ген.

жена АА + мъж аа

гамети: А А а а

дете: Аа Аа Аа Аа

Така в дадената ситуация 100% от децата ще имат кафяви очи и ще са хетерозиготи по този признак.

Пример 2:

жена Аа - хетерозигота, кафяви очи

мъж Аа - хетерозигота, кафяви очи

жена Аа + мъж Аа

гамети: А а А а

дете: АА , Аа, Аа, аа

В дадения случай вероятността за родените деца е 25% с кафяви очи (хомозиготи), 50% с кафяви очи хетерозиготи, 25% сини очи(хомозиготи).

Пример 3:

жена Аа - хетерозигота, кафяви очи

мъж аа - хомозигота, сини очи

жена Аа + мъж аа

гамети: А а а а

дете: Аа , Аа, аа , аа

В даденият случай 50% от децата имат кафяви очи и са хетерозиготи и 50% имат сини очи (хомозиготи).

Източник:

Хапче

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!