Бременност и родителство

Популярно за резус-конфликта

Резус-конфликт. Закономерности при унаследяването на кръвната група и резус-фактора

Закономерности за унаследяването на кръвната група и резус-фактора

Унаследяването на кръвната група се контролира от автосомен ген. Локусът на този ген се означава с буква I, а трите негови алели – с букви А, В и 0. Алели А и В са доминантни в еднаква степен, а алел 0 е рецесивен по отношение на тях двата. Съществуват четири кръвни групи. На тях съответстват следните генотипи:

Първа (I) 00

Втора (II) АА ; А0

Трета (III) ВВ ; В0

Четвърта (IV) АВ

Пример 1:

Жената има първа кръвна група (00)

Мъжът има втора кръвна група и е хомозигота (АА)

жена 00 + мъж АА

гамети: 0 0 А А

дете: А0 А0 А0 А0

Всички деца имат втора кръвна група и са хетерозиготи по дадения признак.

Пример 2:

Жената има първа кръвна група (00)

Мъжът има втора кръвна група и е хетерозигота (А0)

жена 00 + мъж А0

гамети: 0 0 А 0

дете: А0 А0 00 00

В това семейство в 50% от случаите е възможно раждането на дете от втора кръвна група, и в 50% от случаите се ражда дете от първа кръвна група.

Унаследяването на резус-фактора се кодира от три двойки гени и става независимо от унаследяването на кръвната група. Най-значимият ген се означава с латинска буква D. Той може да бъде доминантен - D, или рецесивен - d. Генотипът на резус-положителен човек може да бъде хомозиготен - DD, или хетерозиготен - Dd. Генотипът на резус-отрицателен човек може да бъде dd.

Пример 1:

Жената има отрицателен резус-фактор (dd)

Мъжът има положителен резус-фактор и е хетерозигота(Dd)

жена dd + мъж Dd

гамети: d d D d

дете: Dd Dd dd dd

В това семейство вероятността за раждането на резус-положително дете е 50% и вероятността за раждането на резус-отрицателно дете също е 50%.

майка баща
  D d
d Dd dd
d Dd dd
50% резус-положителни деца

Пример 2:

Жената има отрицателен резус-фактор (dd)

Мъжът има положителен резус-фактор и е хомозигота по дадения признак (DD)

жена dd + мъж DD

гамети: d d D D

дете: Dd Dd Dd Dd

В това семейство вероятността за раждането на резус-положително дете е 100%.

майка баща
  D D
d Dd Dd
d Dd Dd
100% резус-положителни деца
Източник:

Хапче

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари