Бременност и родителство

Популярно за резус-конфликта

Резус-конфликт. Закономерности при унаследяването на кръвната група и резус-фактора

Съдържание

  1. Популярно за резус-конфликта
  2. Закономерности за унаследяването на кръвната група и резус-фактора
  3. Особености на протичането на бременността при несъвместимост по резус-фактор. Резус-конфликт
  4. Най-често задавани въпроси

Особености на протичането на бременността при несъвместимост по резус-фактор. Резус-конфликт

Хемолитична болест на плода и новороденото е състояние, възникващо в резултат на несъвместимост на кръвта на майката и плода по някои антигени. Най-често хемолитична болест на новороденото се развива вследствие на резус-конфликт. При това бременната жена е с резус-отрицателна кръв, а плода е с резус-положителна. По време на бременността резус-факторът с еритроцити на резус-положителния плод попада в кръвта на резус-отрицателната майка и предизвиква в кръвта й образуването на антитела към резус-фактора (безвредни за нея, но предизвикващи разрушаването на еритроцитите на плода). Разпадането на еритроцитите води до увреждане на черния дроб, бъбреците, главния мозък на плода, до развиването на хемолитична болест на плода и новороденото. В болшинството случаи след раждането заболяването се развива бързо, за което способства постъпването на голямо количество антитела в кръвта на детето при нарушаването целостта на кръвоносните съдове на плацентата.

По-рядко хемолитичната болест на новороденото се предизвиква от несъвместимост на кръвните групи на майката и плода (по системата АВ0). При това за сметка на аглутиногена (А или В), съдържащ се в еритроцитите на плода, но отсъстващ у майката, в майчината кръв се образуват антитела към еритроцитите на плода. По-често имунната несъвместимост се проявява при наличието у майката на I кръвна група, а у плода - II, по-рядко III кръвна група.

Процесът на имунизиране на бременната жена започва от момента на образуването на антигени в еритроцитите на плода. Понеже антигените на системата резус се съдържат в кръвта на плода от 9-10-та седмица на бременността, а антигените на кръвната група - от 5-6-та седмица, то в някои случаи е възможна ранна сенсибилизация на организма на майката. За проникването на антигени в майчиния кръвен поток способстват инфекциозни фактори, повишаващи проницаемостта на плацентата, леки травми, кръвоизливи и други повреди на плацентата. Като правило първата бременност на резус-отрицателна жена при отсъствие в миналото на сенсибилизация на организма протича без усложнения. Сенсибилизацията на организма на резус-отрицателна жена е възможна при преливания на несъвместима кръв (правени даже в ранна детска възраст), при бременности и раждания (ако плода е с резус-положителна кръв), след аборти, помятания, операции по повод извънматочна бременност. По данни от литературата след първата бременност възниква имунизиране при 10% от жените. Ако жена с резус-отрицателна кръв е избегнала резус-имунизирането след първата бременност, то при следваща бременност с резус-положителен плод вероятността за имунизиране отново е 10%. Затова след всякакво прекъсване на бременността при жена с резус-отрицателна кръв с профилактична цел е необходимо да се вкара в кръвта антирезус-имуноглобулин. В продължение на бременността при жената с резус-отрицателна кръв задължително е необходимо определянето на титра резус-антитела в кръвта в динамика.

(+) БАЩА (+) МАЙКА

ДЕЦА

Източник:

Хапче

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари