Бременност и родителство

Диабет по време на бременността

Изследвания за доказване на гестационен диабет

Основен метод за доказване на гестационен диабет е оралният глюкозотолерантен тест. През устата се приема 75 г глюкоза на прах, преди и след това се взима кръв за изследване на кръвната захар (съответно на гладно, един час след приема, два часа след приема). Ако нивото на кръвната захар е повече от 5.3 ммол/л на гладно, повече от 9.6 ммол/л един час след приема и повече от 8.9 ммол/л на втория час след приема, се смята, че е налице нарушен глюкозен толеранс. Желателно е да се провери и нивото на глюкоза в урината. Изследването на феталния хемоглобин (HbA1c), показва глюкозната толерантност ретроспективно за около един месец назад. Когато диабетът се докаже, се правят множество други изследвания, като ехографски преглед на плода, изследвания на някои хормони, изследване на чернодробни ензими и др.

Автор: д-р Николай Генов, н.с. II ст., акушер-гинеколог, ендокринен гинеколог

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари