Състояния и заболявания

Трахеоезофагеална фистула

На английски език: Tracheoesophageal fistula (TEF), tracheo-oesophageal fistula (TOF)

Честота

Среща се рядко и се локализира по-често в шийната част на хранопровода, отколкото в гръдната.

Варианти

Възможни са три основни варианта:

 • фистула с тесен и диагонален ход (И-фистула),
 • фистула с тесен и хоризонтален ход (Н-фистула),
 • фистула с широка комуникация между хранопровода и трахеята (трахеоезофагеална фисура).

Клинична картина

Клиничните прояви зависят от широчината на фистулата.

Най-често се демонстрират в периода на новороденото, но при тесни фистули може да се проявят и в по-късна възраст.

Характерни са следните симптоми:

 • умерена саливация,
 • при опит за захранване – пристъпна кашлица, задавяне и цианоза,
 • засилваща се дихателна недостатъчност във връзка с белодробното усложнение,
 • балониране на корема поради проникване на въздух в стомаха през фистулата,
 • при сондово хранене симптомите намаляват и изчезват.

Диагноза

Най-често фистулата се установява при:

 • рентгеноконтрастно изследване,
 • бронхоскопия с едновременно въвеждане на метиленово синьо през хранопровода,
 • фиброезофагоскопия.

Лечение

Лечението е хирургично.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари