Състояния и заболявания

Мултиплен миелом

Синоними: плазмоцитом
На английски език: Multiple myeloma, Kahler's disease, plasma cell myeloma

Лабораторни показатели

 • Екстремно увеличена СУЕ (стойност на първия час над 100 mm no Westergreen), но една леко увеличена утайка не изключва наличието на плазмоцитом. При плазмоцитома на Bence Jones СУЕ и серумната електрофореза не са променени съществено!
 • Протеинурия с отделяне на леки вериги, т.нар. протеини на Bence-Jones: могат да бъдат доказани в 60% от случаите на IgG-, съответно lgA-плазмоцитом и винаги - при произвеждащ леки вериги т.нар. плазмоцитом на Bence-Jones. Протеините на Bence-Jones се утаяват при нагряване до 50°С, а при по-висока температура отново се разтварят. Важно!: Експресните тестове за изследване на урината не са пригодени за доказване на протеините на Bence-Jones (леки вериги)!
 • Промени в серумния белтък:
  • Увеличение на общия белтък
  • При електрофореза и имуноелектрофореза се открива:
   • Интензивна ивица на тясна основа (М-градиент) най-често в зоната на гама-глобулините, предизвикана от наличието на моноклонални имуноглобулини (наричани по-рано парапротеини). Миеломните клетки произвеждат големи количества моноклонални имуноглобулини. Всички те имат еднаква химическа структура, тъй като клетките, които ги синтезират, произхождат от една и съща майчина клетка. Тези протеини обаче не изпълняват защитна функция. Оттук произлиза и дефицитът на антитела. Количеството на моноклоналните имуноглобулини корелира с туморната маса.
 • Хиперкалциемия (в 30%)
 • Анемия, пo-рядко тромбоцитопения
 • Увеличение на бета2-микроглобулина (корелира с масата на миелома)

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!