Състояния и заболявания

Мултиплен миелом

Синоними: плазмоцитом
На английски език: Multiple myeloma, Kahler's disease, plasma cell myeloma

Лечение

 • Химиотерапия

Индикации: прогресиращ миелом от стадий II

Пациенти, страдащи от болестта на леките вериги, също трябва да бъдат лекувани и то по-рано, поради опасността от увреждане на бъбреците. Утвърдила се е комбинацията на алкилираща субстанция (например Melphalan) c Prednison no схемата на Alexanian. Въпросът, дали една полихимиотерапия подобрява диагнозата в III стадий, остава открит.

Критерии за успешна ремисия са: петдесет процента понижаване на моноклоналната имуноглобулинова концентрация и нивото на протеините на Bence Jones в урината, ограничаване дяла на плазматичните клетки в костния мозък с 50%, нормализиране на серумния белтък, СУЕ, кръвната картина, серумния калций.

 • Алфа-интерферон в съчетание с химиотерапия удължава фазата на ремисия
 • Палиативна терапия:
  • При наличието на огнища в костите като профилактика срещу спонтанна фрактура и като средство за намаляване на болката се прилага локално облъчване и евентуално даване на бифосфонати, които да подтиснат остеолизата.
  • Лечение на болката
  • Оперативна фиксация на заплашените от фрактура части на скелета
  • Субституция на IgG при дефицит на антитела
  • Лечение на анемията, хиперкалциемията, хиперурикемията, бъбречната недостатъчност, инфекцията
  • Сепарация на плазмата при хипервискозен синдром

Наблюдение: редовен контрол на имуноглобулиновата концентрация (моноклонални/поликлонални) кръвната картина, серумния калций, бъбречната функция, костно-мозъчната и скелетната находка

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари