Състояния и заболявания

Мултиплен миелом

Синоними: плазмоцитом
На английски език: Multiple myeloma, Kahler's disease, plasma cell myeloma

Това е плазмоцитен неходжкинов лимфом с ниска степен на малигненост и дифузна или мултифокална инфилтрация на костния мозък. В основата на болестта лежи един клон от злокачествено трансформирани плазмоцити (В-клетки), които разрушават костта и потискат нормалната хемопоеза. Плазмоцитите образуват имуноглобулини от един единствен идиотип, наречени моноклонални имуноглобулини (IgG, IgA, IgD) или само леки вериги (κ или λ). Остеолитичната активност на остеокластите се активира от интерлевкините (1+ 6) и туиорнекротизиращите фактори (α + β) (те са фактори, активиращи остеокластите /OAF/).

Важно!: Първично екстрамедуларните плазмоцитоми са рядкост (например на назофаринкса). Те метастазират бавно, поради което тяхната прогноза е по-добра от тази на мултипления миелом.

Честотата на мултипления миелом е 3/100 000 годишно. Проявява се след 40-годишна възраст; честотната крива бележи своя връх около 60-годишна възраст. Това е най-честият тумор, поразяващ костите и костния мозък.

Етиология

Неизвестна етиология, в някои случаи роля играят генетични фактори и йонизиращи лъчения.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!