Състояния и заболявания

Миелодиспластичен синдром (МДС)

Синоними: миелодисплазия
На английски език: myelodysplastic syndrome (MDS), myelodysplasia

Този синдром включва хетерогенна група от клонални заболявания на хемопоетичните стволови клетки с неефективна хемопоеза и периферна цитопения (моно-, би- и панцитопения). Костният мозък е богат на клетки, с повишен дял на бластите и наличие на атипизъм (дисхемопоеза). Част от пациентите развива след месеци или години остра миелобластна левкоза (AML).

Честота възлиза на 3 случая/100 000/година. Честотната крива е с връх след 60-тата година от живота.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!