Състояния и заболявания

Миелодиспластичен синдром (МДС)

Синоними: миелодисплазия
На английски език: myelodysplastic syndrome (MDS), myelodysplasia

Диагноза

 • Анамнеза/клинична картина
 • Пълна кръвна картина
 • Изследване на костния мозък – при различните форми на MDS-дялът на миело- и моноцитните бласти прогресивно нараства; броят на бластите е най-важният прогностичен фактор

Диференциална диагноза

 • Анемия, левкопения, тромбоцитопения с друга генеза
 • Апластичен синдром (апластичен костен мозък)
 • Хиперспленизъм (увеличена слезка)
 • Остра левкоза (кръвна картина, костно-мозъчна цитология)
 • При CMML-моноцитоза с друга генеза
 • Пароксизмална нощна хемоглобинурия (киселинен хемолитичен тест)
 • Остеомиелофиброза (костномозъчна биопсия)
 • Медикаментозна интоксикация (цитостатици, имуносупресори)
 • Дефицит на Vitamin B12 или фолиева киселина
 • Вирусни инфекции (напр. HIV)

N.B. MDS се поставя като диагноза след изключване на други заболявания (диагноза ex juvantibus).

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!