Състояния и заболявания

Миелодиспластичен синдром (МДС)

Синоними: миелодисплазия
На английски език: myelodysplastic syndrome (MDS), myelodysplasia

Лечение

 • Пациенти с незначителни оплаквания и без увеличение на бластите –изчакване и провеждане на контрол
 • Поддържаша терапия при възникване на проблеми, обусловени от цитопенията:
  • При RA и RARS се дават растежни фактори, стимулиращи еритропоезата (еритропоетин, GM-CSF, G-CSF и др.)
  • При бактериални инфекции – антибиотици и др.
  • При кръвоизливи вследствие на тромбоцитопения – тромбоцитен трансфер, no възможност от HLA-идентичен донор, при тежка анемия – внос на еритроцити
 • Пациенти с прогресивно нарастване на бластите и повишен риск от развитие на левкоза:
  • Евентуално участие в терапевтични студии, при които цитостатичната терапия се съчетава с цитокини
  • При по-млади пациенти – евентуално алогенна костно-мозъчна трансплантация след миелоаблативна терапия
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!