Състояния и заболявания

Лактазен недоимък

Патогенеза

Дизахаридът лактоза се хидролизира от ензима лактаза до глюкоза и галактоза. Нехидролизираната лактоза достига до дебелото черво и там се разгражда от бактериите до въглероден двуокис, водород и млечна киселина. В следствие на това се появяват диария и тенезми.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!