Състояния и заболявания

Лактазен недоимък

Диагноза

  • Клинична картина: поява на оплаквания след консумация на мляко и липса на оплаквания при спазване на безмлечна диета
  • Кисело рН на изпражненията (< 6)
  • Лактозотолерансен тест: след даването на 50 g млечна захар концентрацията на захарта в кръвта остава непроменена или се покачва незначително (< 20 mg/dl) в сравнение с изходните стойности, наблюдават се раздуване на корема, тенезми, диария.
  • Изследване на издишания въздух: след прием на лактоза водородът в издишания въздух се увеличава.
  • Тънкочревна биопсия: доказване на ниска лактазна активност

Лечение

Храната не трябва да съдържа мляко или млечни продукти. При лек лактазен недоимък може да се направи опит при приготвяне на храна да се употребява бедно на лактоза мляко, което съдържа в добавка и лактаза. Киселото мляко също съдържа лактаза.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!