Състояния и заболявания

Лактазен недоимък

Първичен или вроден лактазен недоимък

Честота: Засегнати са 10% от възрастните в Европа, но и 75% от чернокожото население на САЩ, както и множество народности в останалата част на света.

Вторичен или придобит лактазен недоимък, в случаи на спру или други тънкочревни заболявания

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!