Състояния и заболявания

Карцином на жлъчните пътища

Съдържание

  1. Карцином на жлъчните пътища
  2. Диагноза, лечение и прогноза

Патоанатомия

Обикновено аденокарцином, в детската възраст се касае за ембрионален рабдомиосарком; Тумор на Klatskin = карцином на жлъчните пътища в зоната на вилката на d. hepaticus

Етиология

Понякога карциномите на жлъчните пътища се наблюдават като късни усложнения при първичния склерозиращ холангит, синдрома на Caroli и при чернодробните заболявания.

Клинична картина

Евентуално е налице признакът на Courvoisier (Курвоазие) = безболезнена жълтеница + палпиращ се увеличен жлъчен мехур.

Диференциална диагноза

Карцином на главата на панкреаса

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!