Състояния и заболявания

Инфаркт на миокарда

На английски език: myocardial infarction (MI), acute myocardial infarction (AMI)

Усложнения след прекаран миокарден инфаркт

 • Ранни усложнения: Най-опасният период от време са първите 48 часа!
  • Сърдечни ритъмни нарушения (95-100%), например:
   • Камерна екстрасистолия (95-100%): Честите полиморфни камерни екстрасистоли, R върху Т-феноменът и камерните екстрасистоли в група по две (Couplets) представляват аритмии, предупреждаващи за повишен риск от камерно мъждене. Последното може да възникне и без предварителни признаци!
   • Камерни тахикардии и камерно мъждене: Възникват най-често през първите 4 часа след инфаркта. Камерното мъждене по време на тази остра исхемична фаза не влошава прогнозата, при положение, че веднага се извърши дефибрилация. За разлика от това камерното мъждене в хода на прогресираща левокамерна дисфункция има неблагоприятна прогноза. При 80% от пациентите с инфаркт настъпва внезапна сърдечна смърт, която е следствие на камерно мъждене.
   • Предсърдно мъждене с абсолютна тахиаритмия (прогностично неблагоприятна)
   • Брадикардни ритъмни нарушения: синусова брадикардия, AV-блок
  • Левокамерна сърдечна недостатъчност (у 1/3 от пациентите), с последствия като:
   • Белодробен застой и оток
   • Кардиогенен шок (10% от случаите). Внимание: Камерното мъждене е най-честата, а помпената недостатъчност - втората по честота причина за смъртен изход след прекаран инфаркт!
  • Усложнения при изразена некроза:
   • Миокардна руптура с перикардна тампонада
   • Руптура на междукамерния септум (новопоявил се систолен шум, цветен Doppler, разлика в кислородното насищане между дясното предсърдие и а. pulmonalis)
   • Некроза/руптура на папиларен мускул с остра митрална инсуфициенция (новопоявил се систолен шум!, цветен Doppler)
 • Късни усложнения (във втори стадий):
  • Аневризма на сърдечната стена се развива при 10% от всички пациенти с инфаркт; ЕКГ-образът показва персистиращ повишен ST-сегмент; аневризмата се доказва посредством ехокардиография и вентрикулография. В аневризмалния участьк се откриват парадоксални движения на камерната стена (дискинезия). При аневризма са възможни четири усложнения: опасност от емболии, левокамерна недостатъчност, ритъмни нарушения, руптура с развитие на сърдечна тампонада
  • Артериални и белодробни емболии (често погрешно диагностицирани като рецидив на инфаркта)
  • Ранен перикардит при сърдечен инфаркт (Pericarditis epistenocardica) - няколко дни след инфаркт
  • Постинфарктен синдром ("Dressler-syndrom"): късен перикардит/плеврит, който се развива 2 - 6 седмици след инфаркта. Лечение: Кортикостероиди.
  • Аритмии
  • Сърдечна недостатъчност
  • Персистираща стенокардия и рецидив на инфаркта

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари