Състояния и заболявания

Хемолитични анемии

На английски език: Hemolytic anemia, haemolytic anaemia

Определение за хемолиза

Скъсяване времето на живот на еритроцитите (нормално - 120 дни) на няколко дни или седмици (радиоизотопен метод на доказване с маркирани с 51 Cr еритроцити). Различава се интравазална и екстравазална хемолиза! Ако хемоглобиновото съдържание на кръвта се запази в норма благодарение на повишената еритропоеза, е налице компенсирана хемолиза, в противен случай - хемолитична анемия.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!