Състояния и заболявания

Хемолитични анемии

На английски език: Hemolytic anemia, haemolytic anaemia

Диференциална диагноза

Анемии. при които серумното желязо е повишено:

1. Хемолитични анемии, включително таласемии

2. Мегалобластни анемии

3. Миелодиспластичен синдром

4. Апластични анемии

5. Съотношение LDH/HBDH

  • под 1,3: сърдечен инфаркт, хемолиза
  • 1,4 - 1,6: норма
  • над 1,6: чернодробни заболявания
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!