Състояния и заболявания

Гломерулонефрит

Класификация на гломерулонефритите

  • Първичен гломерулонефрит: заболявания, които засягат първично гломерулите с липса на признаци, говорещи за системно заболяване.
  • Вторичен гломерулонефрит: бъбречно участие при различни системни заболявания: например колагенози, васкулити, endocarditis lenta и др.

Патоанатомът не може да разграничи първичния от вторичния гломерулонефрит. Това е възможно единствено при съпоставяне на хистологичната картина, клиничното протичане и серологичните маркери.

Диференциална диагноза

Невъзпалителните гломерулопатии например при амилоидоза, захарен диабет (диабетна гломерулосклероза), еклампсия и други трябва да бъдат разграничавани от гломерулонефритите.

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!