Състояния и заболявания

Анемия при бъбречна недостатъчност

Съдържание

Определение

Това е нормохромна, нормоцитна, хипорегенераторна анемия, която се развива в рамките на хроничната бъбречна недостатьчност (със серумен креатинин над 3,5 mg/dl, съотв. креатининов клирънс - под 30 ml/min)

Етиология

Основната причина е дефицитът на еритропоетин вследствие бъбречната недостатъчност. Допълнителни причини могат да бъдат хемолиза вследствие скъсения живот на еритроцитите (недоимък на пируваткиназа, АТР и други нарушения на еритроцитите, костно-мозъчна депресия, причинена от токсичното действие на уреята).

Клинична картина

Типично е: Cafe au lait - цвят на кожата (анемична бледост с отлагане на урохроми)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари