Състояния и заболявания

Анемия при бъбречна недостатъчност

Лечение

1. Внос на рекомбинантен човешки еритропоетин (r-huERO)

  • Индикации: Нb < 8 g/dl
  • Странични действия: преходна тромбоцитоза (опасност от тромбози!), евентуално влошаване на артериалната хипертония, особено при твърде висока дозировка. С три дози на седмица Hct може да бъде поддържан в желаните рамки от 30 - 33%. При подкожна апликация се спестява около 1/3 от дозата в сравнение с венозната апликация.

2. Бъбречна трансплантация (нови зони за продукция на еритропоетин)

3. При допълнителен недоимък на Fe ce провежда заместително лечение (Пациентите на диализа губят годишно най-малко около 1,5 I кръв = 800 mg Fe в резултат на вземане на кръв и хемодиализа!). При заместително лечение с еритропоетин не е необходимо да бьде извършено кръвопреливане. To e показано само при спадане на Hb < 7g/dl (напр. вследствие на кръвотечения). Трябва да се внасят само промити еритроцити и предварително да се извърши имунизация срещу Hepatitis В (независимо от провеждането на тестове опасността от Hepatitis С и HIV остава да съществува).

Важно: Интересен е фактът, че извършването на няколко кръвопреливания преди бъбречната трансплантация подобрява нейната прогноза, при положение, че у донора и реципиента съвпада поне един HLA-DR-антиген.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари