Състояния и заболявания

Анемия при бъбречна недостатъчност

Диференциална диагноза

  • Желязонедоимъчна анемия: Среща се често при бъбречна недостатъчност и е причинена от загубата на кръв (вземане на кръв, хемодиализа, евент. гастроинтестинални кръвотечения);  Диагноза: Fe и феритин - понижени
  • Дефицит на фолиева киселина:  Диагноза: фолиева кисепина в серума - понижена

Диагноза

  • Анамнеза (бъбречна недостатъчност) + клиничен ход (нормохромна анемия, ретикулоцити - понижени)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари