Състояния и заболявания

Амилоидоза

Касае се за генерализирано или локализирано извънклетъчно отлагане на протеини в интерстициума на различни органи, около ретикулните влакна и по базалните мембрани или по продължение на колагенните влакна.

Амилоидът се отличава с:

  • Синьо оцветяване при съприкосновение с йод и разредена сярна киселина (амилоид на Virchow)
  • Зелено оцветяване от поляризирана светлина - след обработване с конгорот
  • Електронномикроскопски се установява преплитане на неразклонените фибрили в еднородна вторична структура (бета-структура на амилоидните фибрили)
  • Различни типове протеини, описани по-долу

Патоанатомия

Засегнатият орган е уголемен и с плътна консистенция, наподобява на "шпеков салам" (шпекова слезка, шпеков черен дроб). В зависимост от начина на амилоидното отлагане се говори и за сагова слезка (амилоидоза на фоликулите) или за шункова слезка (амилоидоза на пулпата на слезката).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари