Състояния и заболявания

Амилоидоза

Касае се за генерализирано или локализирано извънклетъчно отлагане на протеини в интерстициума на различни органи, около ретикулните влакна и по базалните мембрани или по продължение на колагенните влакна.

Амилоидът се отличава с:

  • Синьо оцветяване при съприкосновение с йод и разредена сярна киселина (амилоид на Virchow)
  • Зелено оцветяване от поляризирана светлина - след обработване с конгорот
  • Електронномикроскопски се установява преплитане на неразклонените фибрили в еднородна вторична структура (бета-структура на амилоидните фибрили)
  • Различни типове протеини, описани по-долу

Патоанатомия

Засегнатият орган е уголемен и с плътна консистенция, наподобява на "шпеков салам" (шпекова слезка, шпеков черен дроб). В зависимост от начина на амилоидното отлагане се говори и за сагова слезка (амилоидоза на фоликулите) или за шункова слезка (амилоидоза на пулпата на слезката).

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!