Състояния и заболявания

Амилоидоза

Клинична картина

Определя се от:

 • Основното заболяване при вторични амилоидози
 • Мястото на амилоидното отлагане:
  • Бъбреци: протеинурия, нефрозен синдром, бъбречна недостатъчност
  • Сърце: кардиомиопатия с прогресираща сърдечна недостатъчност и лоша прогноза. Диагнозата се поставя след миокардна биопсия
  • Стомашно-чревен тракт: диария, малабсорбционен синдром
  • Нервна система: полиневропатия
  • Кожа: локално отлагане

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари