Състояния и заболявания

Амилоидоза

Съдържание

Етиология и класификация

 • Генерализирана амилоидоза
  • Първична (идиопатична) амилоидоза: среща се рядко, липсва основно заболяване, липсва фамилност
  • Фамилна (наследствена) амилоидоза: например фамилна средиземноморска треска: с отлагане на амилоид A (AA), предимно в бъбреците и автозомно-рецесивно унаследяване
  • Вторична (асоциирана) амилоидоза: най - честа! - това е амилоидоза при някои хронични заболявания:
   • Асоциирана амилоидоза тип А: Отлагането на Amyloid A (AA) ce наблюдава в черния дроб, слезката, бъбреците, надбъбреците, стомашно-чревния тракт.
    • Хронични възпаления с инфекциозен произход (Osteomyelitis, бронхиектазии, ТВС, Lepra, Lues и др.)
    • Хронични възпалителни заболявания с друга генеза (ревматоиден артрит, М. Bechterew, колагенози, Colitis ulcerosa, M. Crohn)
    • Малигноми (например М. Hodgkin)
   • Асоциирана амилоидоза тип L: касае се за отлагане на Amyloid L (от леки вериги) (AL) при моноклонални гамопатии (плазмоцитом, М. Waldenstroem) в сърдечния мускул, езика, стомашно-чревния тракт, бъбреците и нервите.
   • Асоциирана амилоидоза тип В: отлагане на Amyloid В (АВ), т.е. на бета 2 - макроглобулин, в областта на сухожилията (синдром на карпалния тунел) и ставите (амилоидна артропатия) у пациенти на диализа
 • Локализирани амилоидози при:
  • II тип диабет: налице е отлагане на Amyloid Е (АЕ) в лангерхансовите острови
  • Сенилна амилоидоза: отлагане на Amyloid S (AS) в сърцето и мозъка

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари