Състояния и заболявания

Алкохолно-токсични чернодробни увреждания

30 - 50% от заболяванията на черния дроб в Европа са предизвикани от употребата на алкохол.

Съществуват три стадия на алкохолното чернодробно увреждане:

  • Чиста чернодробна стеатоза (Steatosis hepatis) без възпалителна реакция
  • Хепатит при чернодробна стеатоза (стеатозен черен дроб с възпалителна реакция)
  • Микронодуларна чернодробна цироза

Патоанатомия

Хепатит при чернодробна стеатоза (т.нар. стеатозен хепатит):

  • Стеатозен черен дроб
  • Чернодробни клетки с вид на пчелна пита
  • Вътреклетъчно отлагане на алкохолен хиалин (= телца на Mallory)
  • Гранулоцитите ограждат сбръчканите и некротични хепатоцити - фиброза, наподобяваща плетка
  • Възпалителна инфилтрация на портални полета

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари