Състояния и заболявания

Алкохолно-токсични чернодробни увреждания

30 - 50% от заболяванията на черния дроб в Европа са предизвикани от употребата на алкохол.

Съществуват три стадия на алкохолното чернодробно увреждане:

  • Чиста чернодробна стеатоза (Steatosis hepatis) без възпалителна реакция
  • Хепатит при чернодробна стеатоза (стеатозен черен дроб с възпалителна реакция)
  • Микронодуларна чернодробна цироза

Патоанатомия

Хепатит при чернодробна стеатоза (т.нар. стеатозен хепатит):

  • Стеатозен черен дроб
  • Чернодробни клетки с вид на пчелна пита
  • Вътреклетъчно отлагане на алкохолен хиалин (= телца на Mallory)
  • Гранулоцитите ограждат сбръчканите и некротични хепатоцити - фиброза, наподобяваща плетка
  • Възпалителна инфилтрация на портални полета

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!