Новини

Профилактика, диагностика и лечение на новата коронавирусна инфекция COVID-19

Временни методични препоръки на Министерството на здравеопазването на Руската Федерация

Препоръки на МЗ на РФ за профилактика, диагностика и лечение на COVID-19
Временни методични препоръки на МЗ на РФ „Профилактика, диагностика и лечение на новата коронавирусна инфекция COVID-19“

Поради високия риск от суперинфекция при пациенти с клинична форма на коронавирусна инфекция, протичаща с пневмония, е показано назначаването на антимикробни средства.

Преводач(и): Руси Стоянов