Новини

Диабет и хипертония – повишен риск за COVID-19-инфекция?

Диабет и хипертония – повишен риск за COVID-19-инфекция?
Диабет и хипертония – повишен риск за COVID-19-инфекция?

В проучване, включващо 32 фатални случая на пациенти, диагностицирани с COVID-19 (от общо 52 пациенти), проведено в една от болниците в град Ухан (Wuhan Union Hospital) от д-р Ксиабо Янг, основните придружаващи заболявания на посочените пациенти били:

  • мозъчносъдови (22%);
  • диабет (22%).

Друго проучване, включващо 1099 пациенти с потвърдена инфекция с коронавирус, от които 173 са били с тежко протичане и значителна коморбидност:

  • хипертония (23.7 %);
  • диабет (16.2%);
  • исхемична болест на сърцето – ИБС (5.8 %).

В трето проучване от 140 пациенти с COVID-19-инфекция:

  • 30% са страдали и от хиперотния;
  • 12% са били с диабет.

Забележимо е, че най-честите придружаващи заболявания в тези три проучвания с пациенти, инфектирани с коронавирус, са също така и често лекувани с инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим, т.нар ACE-инхибитори. Тези лекарства намаляват концентрацията на ангиотензин II в кръвта и тъканите, като по този начин намаляват съдовия тонус и кръвното налягане. Използват се широко при лечение на високо кръвно налягане, сърдечна недостатъчност и други пациенти с висок коронарен риск. Много важно е да се уточни, че в изброените проучвания лечението на конкретените пациенти не е оценявано.

Човешките патогенни коронавируси (SARS-CoV и SARS-CoV-2) се свързват с прицелните си клетки чрез ангиотензин-конвертиращ ензим 2 (ACE2), който е експресиран от епителните клетки на белите дробове, тънките черва, бъбреците и кръвоносните съдове. Неговата експресия е значително повишена при пациенти с диабет тип 1 и тип 2, които са третирани с ACE-инхибитори и ангиотензин 2-рецепторни блокери (ARBs).

Хипертонията също се лекува с ACE-инхибитори и ARBs, което води до повишена експресия на ACE2 върху повърхността на клетката, т. нар "upregulation". ACE2 също може да бъде повишен от тиазолидиндиони (лекарства, прилагани при лечение на диабет тип 2) и ибупрофен. Тази информация предполага, че ACE2-експресията е повишена при диабет, както и при лечение с ACE-инхибитори и ARBs. Следователно това би улеснило заразата с коронавирус.

Доказването на тази хипотеза би предизвикало конфликт, тъй като се счита, че ангиотензин-конверитиращ ензим 2 (ACE2) понижава възпалението и дори се проучва относно нови лечения на белодробни заболявания, хипертония и рак. Допълнително проучване трябва да се направи предвид възможността за генетични полиморфизми относно ACE2 и свързаната с това повишена заболеваемост.

Като заключение, допуска се хипотезата, че пациенти, третирани с лекарства, повишаващи ACE2, са с по-голям риск от по-тежко протичаща COVID-19-инфекция. До момента няма данни, че блокерите на калциевите канали повишават ACE2-експресията и следователно могат да бъдат подходяща алтернатива при тези пациенти.

Преводач(и): д-р Виктор Ненов
Източник:

The Lancet

Фотограф(и): Science photo/Adobe Stock

Коментари