Новини

Превенция и лечение на COVID-19

Кратко ръководство

Coronaviruses H
COVID-19 е ново, силно инфекциозно заболяване, засягащо предимно белодробните алвеоли, което уврежда предимно белите дробове при критично болни пациенти и води до тежка дихателна недостатъчност

Всички здравни работници трябва да познават епидемиологичните и клиничните признаци на COVID-19 и да скринират пациентите спрямо посочените критерии.

Източник:

РЗИ

Снимка:

ECDC