Речник

хемофилия

на латински език: haemophilia
на английски език: hemophilia

наследствена коагулопатия; протича с кръвоизливи поради нарушение на плазмената фаза на кръвосъсирването; боледуват основно мъжете, а жените са хетерозиготни носители на рецесивния ген;

Реклама