Речник

артрогрипоза

на латински език: arthrogriposis
на английски език: arthrogriposis

Определение за артрогрипоза

Рядко вродено заболяване,което се характеризира с контрактури и деформации на ставите на крайниците поради недоразвитиe на мускулите. Артрогрипозата, известна също като Артрогрипоза Мултиплекс Конгенита ( AMC ), е рядко вродено нарушение, което се характеризира с множество контрактури и може да включва мускулна слабост и фиброза. Артрогрипозата е прогресивно заболяване. Артрогрипозата получава името си от гръцки, буквално означава "извити или криви стави". Има много известни подгрупи на AMC, с различни признаци, симптоми, причини т.н. в някои случаи, няколко стави могат да бъдат засегнати и може да има почти пълна липса на възможност за движение; в най-общите случаи при артрогрипозата, ръцете, китките, лактите, раменете, бедрата, краката и коленете са засегнати; в най-тежките случаи, почти всички стави са засегнати, включително и на челюстта; често контрактурите са придружени от мускулна слабост, което допълнително ограничава движението; при артрогрипозата измененията обикновено са симетрични и включват четирите крайника;

Коментари