Речник

акинезия

на латински език: akinesia
на английски език: akinesia, akinesis

неподвижност, липса на способност за активни движения, парализа

Реклама