Речник

хемохроматоза

на латински език: haemochromatosis
на английски език: hemochromatosis, bronzed diabetes, pigmentary cirrhosis

заболяване, характеризиращо се с натрупване на хемосидерин в тъканите и органите на организма; различават се първична хемосидероза ( болест на Реклинхаузен, бронзов диабет ) и вторична хемохроматоза ( среща се при чернодробна цироза, хроничен алкохолизъм и други );

Реклама