Речник

автоантитела

на латински език: autoanticorpora
на английски език: autoantibodies
свързани термини: 

антитела, образуващи се срещу собствени антигени на организма; имунната система реагира патологично и възприема собствените клетки или тъкани като чужди; производството им в организма се свързва с някои заболявания, при които е налице атака срещу собствени тъкани или  клетки, т.нар.  автоимунни заболявания

Реклама
Реклама